Lensmannen i Gaular, Branntrygding, nr. 1: Branntakstprotokoll, 1846-1892, Astaref: SAB/A-27601/0012/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-27601/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1892 Sogn og Fjordane fylke
Indre Holmedal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger