Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Folkeregisteret ( Valgstyret )

Det kommunale mandtal 1913 Bolteløkkens skole 1
Det kommunale mandtal 1913 Borgerskolen 1001
Det kommunale mandtal 1913 Fagerborg menighetshus 1074-2001
Det kommunale mandtal 1913 Fæstningen 3001
Det kommunale mandtal 1913 Grünerløkkens skole 3090-4001
Det kommunale mandtal 1913 Grønlands skole 4076-5001
Det kommunale mandtal 1913 Kampens skole 6001
Det kommunale mandtal 1913 Lilleborg skole 7001
Det kommunale mandtal 1913 Oslo skole 7064-8001
Det kommunale mandtal 1913 Sofienberg skole 9001
Det kommunale mandtal 1913 Uranienborg skole 10001
Det kommunale mandtal 1913 Vaalerengens skole 11001
Det kommunale mandtal 1913 Vahls skole 11036-12001
Det kommunale mandtal 1913 Vestheim skole 13001
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20059
Lenke til Arkivportalen
Folkeregisteret ( Valgstyret ) Valgmanntall nr. - (ikke registrert)/1913 - Valgmanntall. - Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet. Protokollen er ikke registrert på serie eller stykknivå. - Sidetallene starter på s. 1 for hver krets. Av praktiske hensyn er sidene nummerert med s. 1, s. 1001, s. 2001 osv. Valgmanntall Personopplysninger Kommunale arkiver Valg og folkeavstemninger Stemmerett