Folkeregisteret (Valgstyret), Valgmanntall for Kristiania, 1913, Astaref: OBA/A-20059

Kildeinformasjon

OBA/A-20059
Lenke til Arkivportalen
Oslo Byarkiv Folkeregisteret ( Valgstyret ) Valgmanntall nr. - (ikke registrert)/1913 - Valgmanntall. - Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet. Protokollen er ikke registrert på serie eller stykknivå. - Sidetallene starter på s. 1 for hver krets. Av praktiske hensyn er sidene nummerert med s. 1, s. 1001, s. 2001 osv. Valgmanntall Personopplysninger Kommunale arkiver Valg og folkeavstemninger Stemmerett

Referanser


Brukerinnstillinger