Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Nedre Telemark sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-135/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Nedre Telemark sorenskriveri F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0003: Tingbok
Tingbok nr. 3 /23.01.1688 - 13.12.1688 Telemark fylke
Nedre Telemark sorenskr.
Inneholder noen skifter. Et oppslag folio 53b-54a mangler på mikrofilmen. Rettsinstans Underrett Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere