Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Fotostatkopier, bilag 1-21 2
Økonomiske forhold Omslag 194
Økonomiske forhold Dokumentliste 1 195
Økonomiske forhold Dokumentliste 2 302
Økonomiske forhold Dokumentliste 3 385
Økonomiske forhold Dokumentliste 4 425
Økonomiske forhold Diverse annet 470
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138/0001/D/Da/L0006
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0006: Dnr. 29
Landssvikssaker nr. 6 /1945 - Dnr. 29 Vidkun Quisling Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver