Content
View options:

Statsarkivet i Kongsberg


Nedre Telemark sorenskriveri

Rettergang, Tingbøker
Source information
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-135/F/Fa/L0003
Link to Arkivportalen
Nedre Telemark sorenskriveri F: Rettergang
Fa: Tingbøker
L0003: Tingbok
Court journal no. 3 /23.01.1688 - 13.12.1688 Telemark county
Nedre Telemark jud. dist.
Inneholder noen skifter. Et oppslag folio 53b-54a mangler på mikrofilmen. Court County Court Probate and inheritence Probate journals and documents Court Proceedings Court reports Court journals State archives Judges and clerks