Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 1037 Januar 2
Pakke 1038 Februar 88
Pakke 1039 Mars 192
Pakke 1040 April - mai 283
Pakke 1041 Juni 421
Pakke 1042 Juli - august 507
Pakke 1043 September - oktober 604
Pakke 1044 November 747
Pakke 1045 Desember 833
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1037-1045: Refererede sager
Annen kilde nr. 1037-1045/1717 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret