Krigskollegiet, Krigskancelliet, Refererede sager (1701-1763), pk. 1037-1045: 1717

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1037-1045: Refererede sager
Annen kilde nr. 1037-1045/1717 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret

Referanser


Brukerinnstillinger