Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1694 2
Regnskap og likvidasjon 1694 3
Vedlegg A Jordebok 1694 28
Vedlegg B Sikt og sakefall 1694 72
Vedlegg C Tiende 1694 81
Vedlegg D Kgl. landskyld og Torsnes tiende, tillagt Schinc 1694 96
Vedlegg E Matrikkelsum 1694 98
Vedlegg F Matrikkel 1694 104
Vedlegg G Odelsskatt 1694 171
Vedlegg H Benefisert og lagstolsgods 1694 198
Vedlegg I Rosstjeneste 1694 227
Vedlegg K Sagskatt, Moss fogderi 1694 239
Vedlegg L Sagskatt, Onsøy og Tune 1694 242
Vedlegg M Konsumpsjon og folkeskatt 1694 244
Innholdsfortegnelse mappe 2 1694 266
Vedlegg Nr. 1-35 1694 267
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0121
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0121: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 121/1694 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
(Antegnelser 1694 i eske 123.) Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner