Fogderegnskap, nr. 121, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1694-1694, Astaref: RA/EA-4092/R03/L0121

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R03/L0121
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0121: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 121/1694 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
(Antegnelser 1694 i eske 123.) Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger