Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1679 1
Inntektsvedlegg K Jordebok 1679 2
Inntektsvedlegg L Tiendemanntall 1679 44
Inntektsvedlegg M Sikt og sakefall 1679 62
Inntektsvedlegg N Leilendingsskatt 1679 65
Inntektsvedlegg O Proviantskatt 1679 119
Inntektsvedlegg P Odelsskatt 1679 137
Inntektsvedlegg Q Familielandhjelp 1679 148
Inntektsvedlegg R Bygg- og høyskatt 1679 160
Inntektsvedlegg S Rosstjeneste 1679 192
Inntektsvedlegg F Sagmesterskatt 1679 250
Innholdsfortegnelse mappe 2 1678-1679 253
Utgiftsvedlegg Forside 1678-1679 254
Utgiftsvedlegg Nr. 16 Krigsjordebok 1679 255
Utgiftsvedlegg Nr. 15-5 1678-1679 266
Utgiftsvedlegg Nr. 4 Krigsjordebok 1678 288
Utgiftsvedlegg Nr. 3-1 1678-1679 297
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R03/L0110
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R03: ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0110: Fogderegnskap Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi
Fogderegnskap nr. 110/1678 - 1679 Østfold fylke
Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogd.
"Onsøy og Tune: Inntektsvedlegg 1679 og ""Beviser"" 1678-1679." Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner