Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Regnskap (med ekstraktregnskap 1678-1681) 1680-1681 1
Innholdsfortegnelse mappe 1 1680 56
Inntektsvedlegg A Jordebok 1680 57
Inntektsvedlegg B Sikt og sakefall 1680 104
Inntektsvedlegg C Leilendingsskatt 1680 107
Inntektsvedlegg D Proviantskatt 1680 156
Inntektsvedlegg E Odels- og pantegods 1680 184
Inntektsvedlegg F Ekstrakt over soldatlegdspenger 1680 201
Inntektsvedlegg G Sagskurdoppgave 1680 203
Inntektsvedlegg AA Prinsessestyr 1680 210
Kildeinformasjon
RA/EA-4092/R01/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0002: Fogderegnskap Idd og Marker
Fogderegnskap nr. 2/1680 - 1681 Østfold fylke
Idd og Marker fogd.
Regnskap 1680-1681 med ekstraktregnskap 1678-1681, inntektsvedlegg 1680. Regnskap og skatt Fogderegnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner