Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
S 1
T 434
U 539
V 560
W 597
Y 685
Z 686
Ø 693
Å 724
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1329/C/Ck/Cke/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen C: JOURNALER OG REGISTRE
Ck: Diverse registerkort
Cke: Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0005: Fangeregister S-Å
Annen kilde nr. 5 /1941 - 1945 - Fangeregister Bredtveit fengsel S - Å. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler Holocaust Arkivverkets vårslipp 8.5.2020 Arkivverkets vårslipp 2020