Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01256 2
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01590 30
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01593 72
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01656 114
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01657 140
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01665 164
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01667 227
0001 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01668 292
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01670 345
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01671 380
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01672 429
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01673 480
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01675 527
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01676 594
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01678 628
0002 - Billighetserstatninger Saksnr. 00/01679 673
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/-
-: Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)
Sakarkiv nr. 2/D/Da/L0325 /2000 - Økonomi: Forsikringer, ulykker, erstatninger - Billighetserstatninger, sak nr. 00/01256-00/01679. Sakarkiv Forsikring og assuranse Statlige arkiver Departementene Skanning på forespørsel (AV)