Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490), Sivilavdelingen 1998-2003, Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, nr. 325: Økonomi. Forsikringer, ulykker, erstatninger - Billighetserstatninger, 2000

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 2/D/Da/L0325 /2000 - Økonomi: Forsikringer, ulykker, erstatninger - Billighetserstatninger, sak nr. 00/01256-00/01679. Sakarkiv Forsikring og assuranse Statlige arkiver Departementene Skanning på forespørsel (AV)

Referanser

Begrenset Dette bildet er klausulert på Internett. Dersom du deler lenken, vil mottakeren bare kunne se bildet, dersom vedkommende er innlogget med en brukerkonto som har rettigheter til å se bildet.

Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.