Innhold
Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Åsane kommune. Formannskapet

Møtebøker
Møteoversikt 1909-1916 upaginert
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1909 1a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1910 2a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1911 19a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 28.08.1914 (trolig 1911) 28a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1911 28b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1912 35a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1913 53b
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1914 75a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1915 108a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1916 132b
Register (saksoversikt) 1909-1910 141b
Register (saksoversikt) 1910 142a
Møtereferater herredsstyre og formannskap 1916 144b
upaginert
Kildeinformasjon
Bergen byarkiv Bergen byarkiv BBA/A-1252/A
Lenke til Arkivportalen
Åsane kommune. Formannskapet A: Møtebøker
Møtebok nr. 2 /28.12.1909 - 17.03.1916 - Møtebok for forhandlingene til herredsstyret og formannskapet i Åsane kommune. Protokollen inneholder referat og vedtak for hver enkelt sak som var til behandling i formannskapet og herredsstyret. Møtene er ført forløpende kronologisk uavhengig av hvilket organ som møtte. Bakerst i protokollen finnes et register over møtene i 1909 (ett møte) og 1910. Les mer om protokollen på vår nettside "Bergen byarkiv forteller": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoller-for-asane-herredsstyre-og-formannskap-1904-1916 Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre