Åsane kommune, Formannskapet, møtebok for herredstyre og formannskap, 1909-1916, Astaref: BBA/A-1252/A

Kildeinformasjon

Bergen byarkiv Bergen byarkiv BBA/A-1252/A
Lenke til Arkivportalen
Åsane kommune. Formannskapet A: Møtebøker
Møtebok nr. 2 /28.12.1909 - 17.03.1916 - Møtebok for forhandlingene til herredsstyret og formannskapet i Åsane kommune. Protokollen inneholder referat og vedtak for hver enkelt sak som var til behandling i formannskapet og herredsstyret. Møtene er ført forløpende kronologisk uavhengig av hvilket organ som møtte. Bakerst i protokollen finnes et register over møtene i 1909 (ett møte) og 1910. Les mer om protokollen på vår nettside "Bergen byarkiv forteller": https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoller-for-asane-herredsstyre-og-formannskap-1904-1916 Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.