Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 955 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


PUBL/PUBL-001: Publikasjoner utgitt av Arkivverket

C: Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
0001 Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
0002 Bind 2: Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
0003 Bind 3: Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
0004 Bind 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
0005 Bind 5: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
0006 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
0007 Bind 7: Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
0008 Sakregister 1548 - 1567 Første side Innhold
0009 Stedsnavnregister 1548 - 1567 Første side Innhold
0010 Nedlastbart personregister 1548 - 1567 Personregisteret kan lastes ned som excel-fil fra https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/lens-og-fogderegnskap-1500-talletca.1810/_/attachment/download/c7b20cca-d7e2-4d2c-a482-ceb0789c4d7d:b0a5a7510fa50894270d98f6c588c248c439b0ac/Personnamnregisteret%20til%20NLR%20som%20rekneark.xlsx Første side Innhold

Riksarkivet


RA/EA-3667: Manuskriptsamlingen

F: Manuskripter i folioformat
L0175a Kopi av Universitetsbiblioteket, manuskript kvarto nr. 503, Manntall på fulle og halve og ødegårder uti Oslo og Hamar stift anno 1602, I Båhus len 1602 Første side Innhold
L0175b Kopi av Universitetsbiblioteket, manuskript kvarto nr. 503, Manntall på fulle og halve og ødegårder uti Oslo og Hamar stift anno 1602, II Tønsberg, Brunla, Numedal, Nedre Telemark 1602 Første side Innhold
L0175c Kopi av Universitetsbiblioteket, manuskript kvarto nr. 503, Manntall på fulle og halve og ødegårder uti Oslo og Hamar stift anno 1602, III Øvre Telemark, Bragernes, Øvre Romerike 1602 Første side Innhold
L0175d Kopi av Universitetsbiblioteket, manuskript kvarto nr. 503, Manntall på fulle og halve og ødegårder uti Oslo og Hamar stift anno 1602, IV Nedre Romerike, Midtre og Øvre Borgesyssel 1602 Første side Innhold
L0175e Kopi av Universitetsbiblioteket, manuskript kvarto nr. 503, Manntall på fulle og halve og ødegårder uti Oslo og Hamar stift anno 1602,V Gudbrandsdalen, Hedmark, Østerdalen, Hadeland 1602 Første side Innhold

RA/EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001 Østnorske len 1499 - 1528 Første side Innhold
L0002 Østnorske len 1528 - 1538 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1557 - 1558 Første side Innhold
L0004 Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517 1516 - 1561 Første side Innhold
L0005 Bergenhus len 1516 - 1519 Første side Innhold
L0006 Bergenhus len 1518 - 1519 Første side Innhold
L0007 Bergenhus len 1519 - 1520 Første side Innhold
L0008 Bergenhus len 1520 - 1521 Første side Innhold
L0009 Bergenhus len 1521 Første side Innhold
L0010 Bergenhus len 1521 - 1522 Første side Innhold
L0011 Bergenhus len 1522 - 1557 Første side Innhold
L0012 Bergenhus len 1563 Første side Innhold
L0013 Bergenhus len 1566 - 1567 Første side Innhold
L0014 Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559 1540 - 1567 Første side Innhold
L0015 Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542 1519 - 1570 Første side Innhold
L0016 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541 1540 - 1555 Første side Innhold
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0001 Akershus len 1577 - 1578 Første side Innhold
L0002 Akershus len 1578 - 1579 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1579 - 1588 Første side Innhold
L0004 Akershus len 1588 - 1589 Første side Innhold
L0005 Akershus len 1589 - 1594 Første side Innhold
L0006 Akershus len 1593 - 1594 Første side Innhold
L0007 Akershus len 1588 - 1597 Første side Innhold
L0008 Akershus len 1597 - 1598 Første side Innhold
L0009 Akershus len 1588 - 1600 Første side Innhold
L0010 Akershus len 1588 - 1601 Første side Innhold
L0011 Akershus len 1600 - 1601 Første side Innhold
L0012 Akershus len 1576 - 1601 Første side Innhold
L0013 Akershus len 1576 - 1602 Første side Innhold
L0014 Akershus len 1601 - 1603 Første side Innhold
L0015 Akershus len 1602 - 1603 Første side Innhold
L0016 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0017 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0018 Akershus len 1603 - 1605 Første side Innhold
L0019 Akershus len 1604 - 1605 Første side Innhold