Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7087 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

1847 - 1867 Fagforeningsarkiv. Arkivet omfatter forhandlingsprotokoller, hovedbøker, regnskapsprotokoller, dokumentprotokoller, avisutklipp, trykksaker, medlemsprotokoll og korrespondanse. Første side Innhold
19.04.1885 Thingelstad Arbeiderspareforening, stiftelsesdokument 19.04.1885 Første side Innhold
1900 - 1908 Første side

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


AAB/-: Det norske Arbeiderparti - publikasjoner

-: Landsmøter
- Protokoll over forhandlingene på landsmøtet 31. august og 1.-2. september 1945 1945 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte 17.-20. februar 1949 i Oslo 1949 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte 22.-25. mars 1953 i Oslo 1953 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte 19.-21. mars 1955 i Oslo 1955 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte 30.-31. mai og 1. juni 1957 i Oslo 1957 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 37. ordinære landsmøte 7.-9. mai 1959 i Oslo 1959 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte 9.-11. april 1961 i Oslo 1961 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte 23.-25. mai 1963 i Oslo 1963 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte 27.-29. mai 1965 i Oslo 1965 Første side Innhold
- Beretning 1965-1966 1965 - 1966 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte 21.-23. mai 1967 i Oslo 1967 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte 11.-14. mai 1969 i Oslo 1969 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte 9.-11. mai 1971 i Oslo 1971 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972 1972 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 45. ordinære landsmøte 27.-30. mai 1973 i Oslo 1973 Første side Innhold
- Protokoll over forhandlingene på det 46. ordinære landsmøte 20.-23. april 1975 1975 Første side Innhold

AAB/-: Landsorganisasjonen i Norge - publikasjoner

-: Årsberetninger
- Landsorganisationens beretning for 1916 1916 Første side Innhold
- Protokoll for Kongressen 1938 1938 Første side Innhold
- Landsorganisasjonens beretning for 2005 2005 Første side Innhold

AAB/ARK-1579: Landsorganisasjonen i Norge

1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
3 1978 - 1992 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
4 1993 - 2008 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
5 2009 - 2014 Representantskapsprotokoller Første side Innhold

AAB/ARK-1659: Norsk jern- og metallarbeiderforbund

O: Overenskomster
L0001/0019 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1946 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i overenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/PA-1059: Samling av foreningsarkiv. A-Å

F: Foreningsarkivene
L0009a Foreninger, Arendal 1911 - 1970 Første side Innhold
L0009a/0001 Foreninger, Arendal: Arendals Diskusjonsforening, journal 1911 - 1921 Første side Innhold
L0009b Foreninger, Arendal 1924 - 1976 Første side Innhold
L0010 Foreninger, Arendal Første side Innhold
L0011 Foreninger, Arendal Første side Innhold
L0012 Foreninger, Arendal 1969 - 1976 Første side Innhold
L0013 Foreninger, Arendal Første side Innhold
L0014 Foreninger, Arendal Første side Innhold
L0015 Foreninger, Arendal 1964 - 1966 Første side Innhold

AAKS/PA-1700: Arendal Seilforening

01: Forhandlingsprotokoller, kassabøker, medlemslister, lover, korrespondanse og årsberetninger.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
A01: Protokoller
L0001 Forhandlingsprotkoll 1878 - 1898 Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


AAT/A-800001: Bygningsarbeidernes industrigruppe for Skiensfjordens arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1931 - 1941 Første side

AAT/A-805002: Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 Første side
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 Første side

AAT/A-806165: Skiens Arbeiderforbund

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 01.07.1900 - 1902 Stiftelsesprotokoll for Skien Arbeiderforbund. Første side Innhold

AAT/A-806201: Fagforeningenes fellesudvalg

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1895 - 1896 Første side Innhold

AAT/AAT-800039: Skiensfjordens avdeling 14 av Norsk sjømannsforbunds arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1919 - 1935 Første side

AAT/AAT-805017: Dalen arbeiderforenings arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styre- og medlemsmøtebøker
L0001 Møtebok 1924 - 1928 Første side
L0002 Møtebok 1928 - 1931 Første side
L0003 Møtebok 1931 - 1933 Første side

AAT/AAT-805022: Brevik jern- og metallarbeiderforenings arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1907 - 1916 Første side
L0002 Møtebok 1916 - 1920 Første side
L0003 Møtebok 1920 - 1929 Første side