Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1184 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1855 - 1941 Forhandlinger starter på side 39 av sidevisningen og går til 1919 pluss 1941 på siste side. Ingen tilgang Ingen tilgang
1880 - 1881 Første side Innhold
L0001 1890 - 1895 Kopiboka manglet en del sider ved digitalisering. Alle sider med innhold er digitalisert. Første side

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Arkiv i Nordland


A/S Sulitjelma Gruber

Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg Første side

IKA Kongsberg


Trelasthandler Holter i Drammen

Kopibok
L0001 Utenlandsk handelskorrespondanse 1808 - 1816 Første side Innhold

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
0001 1865 - 1902 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold
0002 1902 - 1948 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0003 1948 - 1961 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0004 1937 - 1960 Forhandlingsprotokoll for representantskapet Ingen tilgang Ingen tilgang
Annet protokollført
0002 1900 - 1905 Arbeidsjournal Første side Innhold
0004 1924 - 1957 Aksjonærprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
Kart og tegninger
0001 1940 Bilitt Brænderi etter ombygging 1940(?) Ingen tilgang
0002 1946 "Potetene heises fra skylleren og over på kokeren. Foregikk på denne måte inntil dampmaskin ble innkjøpt i 1869 (?)." Ingen tilgang
0003 1946 "De eldste spritkjeler med de bekjente "hatter"." Ingen tilgang
0004 1946 "I gamle dager ble dranken søkt på tønnene." Ingen tilgang
0005 1946 "Støpekar" Ingen tilgang
0006 1946 "Malteriet" Ingen tilgang
0007 1946 "Potetkoker med formeskekar" Ingen tilgang
0008 1946 "Maltknuser" Ingen tilgang
0009 1946 "Gjærdyrking - Gjæranlegget" Ingen tilgang
0010 1946 "Gjærhuset" Ingen tilgang
0011 1946 "Destillasjon" Ingen tilgang
0013 1946 "Driftskontroll (laboratoriet)" Ingen tilgang
0014 Tekniske tegninger av bygget 1946 Bilitt Brenneri planløsning, målestokk 1:100. Første side
Foto, film, lydopptak
0001 Spritlager i kjeller. Tre fotografier. Første side

Kjølseth Brenneri

Forhandlings- og Aksjeprotokoll
0001 1878 - 1932 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0002 1932 - 1959 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0003 1920 - 1957 Aksjonærprotokoll, andel 1-120. Ingen tilgang Ingen tilgang
Reskontroprotokoller
0001 1877 - 1885 Reskontro Første side Innhold

Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side

Hjell Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1866 - 1867 Byggregnskap Første side Innhold
1867 - 1870 Kontobok for aksjonærer Første side Innhold

Hekshus Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1863 - 1909 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE
Ukjent 1840 - 1844 "Tilståelsesbog". Avtaler om kjørsel. Første side Innhold
2. PERIODE, Møter, styring, kontrakter
L0061/0001 --: Protokoll for kontrakter vedr. kjørsel og leveranser 1831 - 1853 Første side Innhold
L0062/0001 --: Kontraktsprotokoll for kjørsler og leveranser 1835 - 1848 Første side Innhold
L0063 -- 1827 - 1849 Diverse: Akkorder, licitations-Forretning (Auctionsprotokoll), tømmer. Første side Innhold
L0064 -- 1828 - 1848 Diverse instrukser og kontrakter, bl.a. vedr. tømmerleveranser. Første side Innhold
2. PERIODE, Korrespondanse
L0065/0001 --: Kopibok, ført av B. Wegner 1821 - 1822 Første side Innhold