Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 911 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1855 - 1941 Forhandlinger starter på side 39 av sidevisningen. Ingen tilgang
1880 - 1881 Første side

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
1865 - 1902 Første side
1902 - 1948 Ingen tilgang
1937 - 1960 Ingen tilgang
1948 - 1961 Ingen tilgang
Annet protokollført
1900 - 1905 Første side
1924 - 1957 Ingen tilgang
Kart og tegninger
1940 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
0014 Tekniske tegninger av bygget Første side
Foto, film, lydopptak

Kjølseth Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1877 - 1885 Delvis fuktskadet på siste tredjedel Første side
1878 - 1932 Ingen tilgang
1920 - 1957 Andel 1–120 Ingen tilgang
1932 - 1959 Ingen tilgang

Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE
Ukjent 1840 - 1844 "Tilståelsesbog". Avtaler om kjørsel. Første side Innhold
2. PERIODE, Møter, styring, kontrakter
L0061/0001 --: Protokoll for kontrakter vedr. kjørsel og leveranser 1831 - 1853 Første side Innhold
L0062/0001 --: Kontraktsprotokoll for kjørsler og leveranser 1835 - 1848 Første side Innhold
L0063 -- 1827 - 1849 Diverse: Akkorder, licitations-Forretning (Auctionsprotokoll), tømmer. Første side Innhold
L0064 -- 1828 - 1848 Diverse instrukser og kontrakter, bl.a. vedr. tømmerleveranser. Første side Innhold
2. PERIODE, Korrespondanse
L0065/0001 --: Kopibok, ført av B. Wegner 1821 - 1822 Første side Innhold
L0066/0001 --: Kopibok, ført av B. Wegner m.fl. 1827 Første side Innhold
L0067/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1825 - 1826 Første side Innhold
L0068/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1822 - 1824 Første side Innhold
L0069/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1827 - 1828 Første side Innhold
L0070/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1828 - 1829 Første side Innhold
L0071/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1830 Første side Innhold