Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1331 treff.

Visningsvalg:

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Arkiv i Nordland


Melbo laboratorium

Uten oppføringer i Arkivportalen
L0001 1918 - 1964 Første side Innhold

A/S Sulitjelma Gruber

Kopibøker, Kopibøker - Diverse adressater
L0001 S.G. til Næverhaug 1890 - 1895 Kopiboka manglet en del sider ved digitalisering. Alle sider med innhold er digitalisert. Første side
Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg Første side Innhold

IKA Hordaland


Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 Første side

Lindås meieri

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Lindås meieri 1897 - 1912 Første side

IKA Kongsberg


Trelasthandler Holter i Drammen

Kopibok
L0001 Utenlandsk handelskorrespondanse 1808 - 1816 Første side Innhold

Museene i Sør-Trøndelag


Kvikne Kobberverk

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Korrespondanse og saksdokumenter
L0001/0001 Brev og dokumenter: Dokument vedrørende Kvikne grube 1636 Første side

Stiftelsen Næs jernverksmuseum


Baaseland Jernverk og Næs Jernverk

Jernverksarkivet
L0181 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1801 - 1804 Første side
L0182 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1804 - 1808 Første side
L0183 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1809 - 1811 Første side
L0184 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1812 - 1814 Første side
L0185 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1815 - 1817 Første side
L0186 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1818 - 1821 Første side
L0187 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1821 - 1825 Første side
L0188 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1826 - 1830 Første side
L0189 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1831 - 1835 Første side
L0190 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1835 - 1840 Første side
L0191 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1840 - 1844 Første side
L0192 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1847 - 1849 Første side
L0193 Regnskap. Kontobøker. Verksbøker 1849 - 1850 Første side
Diverse
L0001 Næs Jærnværk betræffende 1799 Dokumentet «Næs Jærnværks betræffende» er skrevet ned før eller senest i 1799 av en ukjent forfatter. Ut fra informasjon i teksten kan det virke nærliggende at det er en av de stedlige lederne på jernverket som skrev ned teksten på oppdrag av, og adressert til jernverkseieren Jacob Schnell (ca. 1750-1822/26). Teksten er en manual eller håndbok for hvordan drive Næs Jernverk på dette tidspunktet. Beskrivelsene er detaljerte og gir oversikt over alle sider ved jernverksdriften, fra gruvedrift og trekull-leveranser til transport og drift i masovn og hammere. Dokumentet har også lokalhistorisk interesse ved at for eksempel stedsnavn og bruk av transportårer er beskrevet. Første side

Næs Jernverk

Diverse journaler vedrørende lønn
L0001 Dag-journal 1870 - 1876 Første side
L0002 Dag-journal 1879 Første side
L0003 Dag-journal 1880 Første side
L0004 Dag-journal 1881 Første side
L0005 Dag-journal 1882 Første side
L0006 Dag-journal 1883 Første side
L0007 Dag-journal 1884 Første side
L0008 Dag-journal 1885 - 1886 Første side
L0009 Dag-journal 1887 Første side
L0010 Dag-journal 1888 Første side
L0011 Dag-journal 1889 - 1890 Første side
L0012 Dag-journal 1891 - 1892 Første side
L0013 Dag-journal 1893 - 1894 Første side
L0014 Dag-journal 1895 - 1896 Første side
L0015 Dag-journal 1896 - 1898 Første side
L0016 Dag-journal 1898 - 1900 Første side
L0017 Dag-journal 1900 - 1901 Første side
L0018 Dag-journal 1902 - 1903 Første side
L0019 Dag-journal 1903 - 1905 Første side
L0020 Dag-journal 1905 - 1907 Første side
L0021 Dag-journal 1907 - 1909 Første side