Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1265 treff.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1855 - 1941 Forhandlinger starter på side 39 av sidevisningen og går til 1919 pluss 1941 på siste side. Ingen tilgang Ingen tilgang
1880 - 1881 Første side Innhold
L0001 1890 - 1895 Kopiboka manglet en del sider ved digitalisering. Alle sider med innhold er digitalisert. Første side

Haugesund folkebibliotek


Knut Knutsen O.A.S.

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap Første side
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. Første side
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran Første side
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 Første side
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR Første side
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. Første side

Arkiv i Nordland


Melbo laboratorium

Uten oppføringer i Arkivportalen
L0001 1918 - 1964 Første side Innhold

A/S Sulitjelma Gruber

Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg Første side Innhold

IKA Hordaland


Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 Første side

IKA Kongsberg


Trelasthandler Holter i Drammen

Kopibok
L0001 Utenlandsk handelskorrespondanse 1808 - 1816 Første side Innhold

Stiftelsen Næs jernverksmuseum


Baaseland Jernverk og Næs Jernverk

Diverse
L0001 Næs Jærnværk betræffende 1799 Dokumentet «Næs Jærnværks betræffende» er skrevet ned før eller senest i 1799 av en ukjent forfatter. Ut fra informasjon i teksten kan det virke nærliggende at det er en av de stedlige lederne på jernverket som skrev ned teksten på oppdrag av, og adressert til jernverkseieren Jacob Schnell (ca. 1750-1822/26). Teksten er en manual eller håndbok for hvordan drive Næs Jernverk på dette tidspunktet. Beskrivelsene er detaljerte og gir oversikt over alle sider ved jernverksdriften, fra gruvedrift og trekull-leveranser til transport og drift i masovn og hammere. Dokumentet har også lokalhistorisk interesse ved at for eksempel stedsnavn og bruk av transportårer er beskrevet. Første side

Næs Jernverk

Diverse journaler vedrørende lønn
L0001 Dag-journal 1870 - 1876 Første side
L0002 Dag-journal 1879 Første side
L0003 Dag-journal 1880 Første side
L0004 Dag-journal 1881 Første side
L0005 Dag-journal 1882 Første side
L0006 Dag-journal 1883 Første side
L0007 Dag-journal 1884 Første side
L0008 Dag-journal 1885 - 1886 Første side
L0009 Dag-journal 1887 Første side
L0010 Dag-journal 1888 Første side
L0011 Dag-journal 1889 - 1890 Første side
L0012 Dag-journal 1891 - 1892 Første side
L0013 Dag-journal 1893 - 1894 Første side
L0014 Dag-journal 1895 - 1896 Første side
L0015 Dag-journal 1896 - 1898 Første side
L0016 Dag-journal 1898 - 1900 Første side

Familien Aalls privatarkiv

Dokumenter rundt konkursboet 1884
L0001 Fortegnelse over Bøger tilhørende Aall & søns konkursbo. For boets bestyrere udarbeidet af P. Engelbrethsen, stud.fil. 1884 Første side

Mjøsmuseet


Holmen Brenneri / Norske Potetindustrier

Forhandlingsprotokoller
0001 1856 - 1872 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang
0002 1872 - 1888 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang
0003 1888 - 1898 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang
0004 1898 - 1901 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang
1898 - 1945 Generalforsamlingsprotokoll Ingen tilgang
Regnskapsprotokoller, Hovedbøker
0001 1856 - 1860 Hovedbok Ingen tilgang
0002 1864 - 1866 Hovedbok Ingen tilgang
0003 1867 - 1871 Hovedbok Ingen tilgang
Regnskapsprotokoller, Andre regnskapsprotokoller
1859 - 1863 Reskontro: Sprit/Destillasjon Ingen tilgang
Annet
0001 Avskrift av første forhandlingsprotokoll, 1854–1887 1854 - 1887 Avskrift Ingen tilgang

Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
0001 1865 - 1902 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold
0002 1902 - 1948 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0003 1948 - 1961 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0004 1937 - 1960 Forhandlingsprotokoll for representantskapet Ingen tilgang Ingen tilgang
Annet protokollført
0002 1900 - 1905 Arbeidsjournal Første side Innhold
0004 1924 - 1957 Aksjonærprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
Kart og tegninger
0001 1940 Bilitt Brænderi etter ombygging 1940(?) Ingen tilgang