Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2140 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
L0025 Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge 1752 - 1754 Første side Innhold

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV), Abteilung Allgemeine Staatsverwaltung
L0013 Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland 1941 - 1945 Første side Innhold

Justisdepartementet, Veikontoret B

Sakarkiv, Saker ordnet etter emne
L0004 Fortegnelse over skysstifter i Norge 1840 Første side Innhold

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold

Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor

SERIE S - SKYSSVESEN, Diverse protokoller, Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002 Fortegnelse over skysstasjoner 1875 Første side Innhold

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy: Fartøy, A-Bjøn Første side Innhold
L0001/0002 Fartøy: Fartøy, Bjør-Eig Første side Innhold
L0002/0001 Fartøy: Fartøy, Eik-F Første side Innhold
L0002/0002 Fartøy: Fartøy, G-Hill Første side Innhold
L0003/0001 Fartøy: Fartøy, Hilm-Kol Første side Innhold
L0003/0002 Fartøy: Fartøy, Kom-Mar Første side Innhold
L0004/0001 Fartøy: Fartøy, Mas-Odd Første side Innhold
L0004/0002 Fartøy: Fartøy, Odin-R Første side Innhold
L0005/0001 Fartøy: Fartøy, S-Skji Første side Innhold
L0005/0002 Fartøy: Fartøy, Skjo-Sven Første side Innhold
L0006/0001 Fartøy: Fartøy, Sver-T Første side Innhold
L0006/0002 Fartøy: Fartøy, U-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie II Fartøy
L0001 Fartøy, A-D Første side Innhold
L0002 Fartøy, E-H Første side Innhold
L0003 Fartøy, I-N Første side Innhold
L0004 Fartøy, O-S Første side Innhold
L0005 Fartøy, T-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie III Lektere
L0001 Lektere, A-Y Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0001 Fartøy, A-Anv Første side Innhold
L0002 Fartøy, Apa-Axe Første side Innhold
L0003 Fartøy, B-Bev Første side Innhold
L0004 Fartøy, Bia-Boy Første side Innhold
L0005 Fartøy, Br-Byg Første side Innhold
L0006 Fartøy, Byg-Båt Første side Innhold
L0007 Fartøy, C Første side Innhold
L0008 Fartøy, C-D Første side Innhold
L0009 Fartøy, E Første side Innhold
L0010 Fartøy, F-Fjø Første side Innhold
L0011 Fartøy, Fla-Får Første side Innhold
L0012 Fartøy, G-Glø Første side Innhold
L0013 Fartøy, Gne-Gås Første side Innhold
L0014 Fartøy, H-Havl Første side Innhold
L0015 Fartøy, Havm-Hey Første side Innhold
L0016 Fartøy, Hid-Holg Første side Innhold
L0017 Fartøy, Holi-Hå Første side Innhold
L0018 Fartøy, I Første side Innhold
L0019 Fartøy, J Første side Innhold
L0020 Fartøy, K-Kon Første side Innhold
L0021 Fartøy, Kor-Kår Første side Innhold
L0022 Fartøy, L-Lia Første side Innhold
L0023 Fartøy, Lia-Løv Første side Innhold
L0024 Fartøy, M-Mim Første side Innhold
L0025 Fartøy, Min-Mås Første side Innhold
L0026 Fartøy, N-Norhol Første side Innhold
L0027 Fartøy, Norhop-Nør Første side Innhold