Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3243 treff.

Visningsvalg:

Troms og Finnmark fylkesbibliotek


FMFB/A-1033: Polarbil AS

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1920 - 1926 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1926 - 1935 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1935 - 1949 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
F: Aksjer
Fa: Aksjeprotokoller
L0001 Aksjeprotokoll 1945 - 1955 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold
L0002 Aksjeprotokoll 1961 - 1962 Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø. Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner. A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976. Første side Innhold

IKA Hordaland


IKAH/1211-021: Etne kommune. Formannskapet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side Innhold

IKAH/1231b-021: Ullensvang herad. Formannskapet

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0006 Emneordna, sideordna korrespondanse: Jernbane i Voss-Eide 1920 - 1921 Første side

IKAH/1234-pa0008: Eide skysstasjon

F: Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde
Fa: Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side

IKAH/1245-021: Sund kommune. Formannskapet

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ec: Pakkesaker 1925 - 1964
L0016/0002 Emneordna korrespondanse. Vegstellet: Vegstellet: Veg Sund - Skogsvåg 1925 - 1958 Første side
L0016/0003 Emneordna korrespondanse. Vegstellet: Vegstellet: Veg Nipa - Øvretveit 1934 - 1958 Første side
E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ed: Pakkesaker 1946 - 1975
L0003/0001 Emneordna korrespondanse. B: Biblioteksentralen 1960 Første side

IKAH/1246-Pa0002: Sotrabrua AS

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001/0001 Møtebøker for Sotrabrua AS: Driftsmeldingar for Sotrabrua AS 1965 - 1988 Første side
L0002/0001 Møtebøker og -utskrift for Sotrabrua AS: Avskrift/kopi av møtebøker for Sotrabura AS 1961 - 1989 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv ordna etter emne
L0001/0009 Oppstart og opning: Tilstellingar i samband med bruopninga 1971-1972 1972 Første side

IKAH/1246-pa0013: Lyngedals dampskipsselskap

E: Korrespondanse
Ea: Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse: Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse: Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse: Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse: Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse: Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna
L0026/0001 Vegbygging: Veganlegget Arne Fabrikker – Birkeland i Åsane sokn 1877 - 1893 Første side

Norges Postmuseum


NOPO/-: Norges Postmuseums bibliotek

-: Postens sirkulærer
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1856 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre 1857 Første side
- Sirkulærer fra Generalpostdireksjonen 1858 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Postdepartement 1861 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1862 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1863 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1864 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1865 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1866 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1867 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1868 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1869 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1870 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1871 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1872 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1873 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1874 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1875 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1876 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1877 - 1878 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1879 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1880 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1881 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1882 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1883 Første side
- Sirkulærer fra Den Kongelige Norske Regjerings Marine- og Postdepartement 1884 Første side
- Sirkulærer fra Poststyrelsen 1885 Første side
- Sirkulærer fra Poststyrelsen 1886 Første side
- Sirkulærer fra Poststyrelsen 1887 Første side
- Sirkulærer fra Poststyrelsen 1888 Første side