Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2152 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side

Riksarkivet


Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
L0025 Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge 1752 - 1754 Første side Innhold

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV), Abteilung Allgemeine Staatsverwaltung
L0013 Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland 1941 - 1945 Første side Innhold

Justisdepartementet, Veikontoret B

Sakarkiv, Saker ordnet etter emne
L0004 Fortegnelse over skysstifter i Norge 1840 Første side Innhold

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold

Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor

SERIE S - SKYSSVESEN, Diverse protokoller, Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002 Fortegnelse over skysstasjoner 1875 Første side Innhold

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy: Fartøy, A-Bjøn Første side Innhold
L0001/0002 Fartøy: Fartøy, Bjør-Eig Første side Innhold
L0002/0001 Fartøy: Fartøy, Eik-F Første side Innhold
L0002/0002 Fartøy: Fartøy, G-Hill Første side Innhold
L0003/0001 Fartøy: Fartøy, Hilm-Kol Første side Innhold
L0003/0002 Fartøy: Fartøy, Kom-Mar Første side Innhold
L0004/0001 Fartøy: Fartøy, Mas-Odd Første side Innhold
L0004/0002 Fartøy: Fartøy, Odin-R Første side Innhold
L0005/0001 Fartøy: Fartøy, S-Skji Første side Innhold
L0005/0002 Fartøy: Fartøy, Skjo-Sven Første side Innhold
L0006/0001 Fartøy: Fartøy, Sver-T Første side Innhold
L0006/0002 Fartøy: Fartøy, U-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie II Fartøy
L0001 Fartøy, A-D Første side Innhold
L0002 Fartøy, E-H Første side Innhold
L0003 Fartøy, I-N Første side Innhold
L0004 Fartøy, O-S Første side Innhold
L0005 Fartøy, T-Å Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie III Lektere
L0001 Lektere, A-Y Første side Innhold
Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0001 Fartøy, A-Anv Første side Innhold
L0002 Fartøy, Apa-Axe Første side Innhold
L0003 Fartøy, B-Bev Første side Innhold
L0004 Fartøy, Bia-Boy Første side Innhold
L0005 Fartøy, Br-Byg Første side Innhold
L0006 Fartøy, Byg-Båt Første side Innhold
L0007 Fartøy, C Første side Innhold
L0008 Fartøy, C-D Første side Innhold
L0009 Fartøy, E Første side Innhold
L0010 Fartøy, F-Fjø Første side Innhold
L0011 Fartøy, Fla-Får Første side Innhold
L0012 Fartøy, G-Glø Første side Innhold
L0013 Fartøy, Gne-Gås Første side Innhold
L0014 Fartøy, H-Havl Første side Innhold
L0015 Fartøy, Havm-Hey Første side Innhold
L0016 Fartøy, Hid-Holg Første side Innhold
L0017 Fartøy, Holi-Hå Første side Innhold