Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
Tittelblad 3
Postruter Trondheim-Christiania 4
Postruter Christiania-Bergen 11
Postruter Stavanger-Kristiansand 19
Postruter Kristiansand-Arendal 25
Postruter Arendal-Brevik-Christiania 26
Postruter Christiania-Fredrikshald-svenskegrensen 34
Summarisk beregning over kostnader For nærværende og følgende tid 38
Summarisk beregning over kostnader Når skysspenger skal betales og postryttere lønnes 47
Postmestere 51
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3108/E/L0025
Lenke til Arkivportalen
Generalpostdireksjonen 1719-1814 E: Pakkesaker
L0025: Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge
Annen kilde nr. 25 (lit. B)/1752 - 1754 - Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge. Skannet utdrag av pakken (litra B). Kommunikasjon og samferdsel Postvesen Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner