Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6370 treff.

Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


AIN/A-12/118: Ola Sæthers samling

F: Register og kartotek-kort
L0002 Register fra Vardø kirkebøker: Gifte, døde. 1825 - 1901 Første side

Bergen byarkiv


BBA/A-5140: Bergen kirkelige fellesråd

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ee: Kremasjons- begravelses- og bisettelsesprotokoller
L0056 Møllendal - Protokoll for Bergen kommunale begravelsesplass - Grønneviken 1900 - 1906 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKA Hordaland


IKAH/1247-282: Askøy kommune. Kyrkjeverja

F: Festeprotokollar
Fa: Festeprotokollar
L0001 Protokoll over festede gravsteder i Askøy 1900 - 1964 Første side
L0002 Protokoll over festede gravsteder på Strusshamns og Ask kommunale kirkegårder 1925 - 1951 Første side
L0003 Protokoll over festede gravsteder på samtlige kirkegårder i Askøy 1954 - 1980 Første side
L0004 Protokoll over festede gravsteder på samtlige kirkegårder i Askøy 1980 - 1989 Første side
G: Gravprotokollar
Ga: Gravprotokollar
L0001 Gravprotokoll for Askøy offentlege kirkegård ved Ask kapell 1935 - 1961 Første side
L0002 Gravprotokoll for Ask kirkegård 1911 - 1961 Første side
L0003 Gravprotokoll for Ask Nordre og Ask Midtre kirkegård I 1911 - 1989 Første side
L0004 Gravprotokoll for Ask Nordre og Ask Midtre kirkegård II 1911 - 1990 Første side
L0005 Gravprotokoll for Ask nye kirkegård 1957 - 1990 Kilden inneholder et kart: "Ask nye gravplass", Gravplan M1:100, Kleppestø des. 1954. Første side
L0006 Gravprotokoll for Erdal kirkegård 1955 - 1995 Første side
L0007 Gravprotokoll for Herdla kirkegård 1911 - 1963 Første side
L0008 Gravprotokoll for Herdla kirkegård I 1945 - 1995 Første side
L0009 Gravprotokoll for Herdla kirkegård II 1945 - 1974 Første side
L0010 Gravprotokoll for Skiftesvik kirkegård 1989 - 1995 Første side
L0011 Gravprotokoll for Strusshamn kirkegård 1889 - 1974 Første side
L0012 Gravprotokoll for Strusshamn kirkegård 1897 - 1989 Første side
L0013 Gravprotokoll for Strusshamn kirkegård (Jakob og Futebø) 1889 - 1991 Første side
L0014 Gravprotokoll for Strusshamn kirkegård (Strusshamn, Skjenefloren, Jakob, Futebø og Kolera) 1978 - 1995 Første side
L0015 Gravprotokoll for Tveit kirkegård 1923 - 1942 Kilden inneholder et kart: "Tveit gravplass", Askøy, Gravkart, Feltene A&B, Kari og Anders Kvam, Hagearkitekter m.n.h.l., Bergen 03.12.1962 Første side
L0015A Gravprotokoll for Tveit kirkegård 1923 - 1952 Første side
L0016 Gravprotokoll for Tveit kirkegård 1959 - 1995 Første side
L0017 Gravprotokoll, ukjent gravplass Første side

IKAH/1251b-282: Vaksdal kommune. Kyrkjeverja

G: Gravprotokollar
Ga: Gravprotokollar
L0001 Gravprotokoll for Eidslandet kirkegård 1892 - 1976 Første side
L0002 Gravprotokoll for Bergsdalen kirkegård 1902 - 1948 Første side
L0003 Gravprotokoll for Stamnes kirkegård 1908 - 1964 Første side
L0004 Gravprotokoll for Vaksdal kirkegård 1911 - 1977 Første side

IKA Rogaland


IKAR/A-1228: Forsand kommune - Menighetsråd

F: Kirkegårdsprotokoller
Fa: Forsand kirkegård
L0001 Kirkegårdsprotokoll 1906 - 1980 Første side Innhold
L0003 Gravprotokoll 1940 - 2010 Første side Innhold
F: Kirkegårdsprotokoller
Fb: Lyse kirkegård
L0001 Kirkegårdsprotokoll 1902 - 1980 Første side Innhold
L0003 Gravprotokoll 1902 - 2015 Første side Innhold

Riksarkivet


RA/S-2118: Nortraship London, Maritime Departement

Fa: General I
L0145/0003 --: Photographs of Seamen's Graves 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

RA/S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
- 1875 Nordlands amt: Døde mannkjønn på bygdene Første side
- 1901 - 1902 Pakke merket "Stavanger Amt 1903. Indregistrerede med Numer i andre norske Byer(?) m.v." Første side
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfaa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0007 Buskeruds amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0008 Jarlsberg og Larvik amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0011 Lister og Mandal amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0012 Stavanger amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0013 Søndre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0014 Bergen: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0015 Nordre Bergenhus: Fødte, gifte, døde. Bygder 1903 Første side Innhold
L0016 Romsdal amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold