Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5575 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1251b-282: Vaksdal kommune. Kyrkjeverja

G: Gravprotokollar
Ga: Gravprotokollar
L0001 Gravprotokoll for Eidslandet kirkegård 1892 - 1976 Første side
L0002 Gravprotokoll for Bergsdalen kirkegård 1902 - 1948 Første side
L0003 Gravprotokoll for Stamnes kirkegård 1908 - 1964 Første side
L0004 Gravprotokoll for Vaksdal kirkegård 1911 - 1977 Første side

IKA Rogaland


IKAR/A-1228: Forsand kommune - Menighetsråd

F: Kirkegårdsprotokoller
Fa: Forsand kirkegård
L0001 Kirkegårdsprotokoll 1906 - 1980 Første side Innhold
L0003 Gravprotokoll 1940 - 2010 Første side Innhold
F: Kirkegårdsprotokoller
Fb: Lyse kirkegård
L0001 Kirkegårdsprotokoll 1902 - 1980 Første side Innhold
L0003 Gravprotokoll 1902 - 2015 Første side Innhold

Lokal oppbevaring


LOK/-: Sogndal kyrkjelege fellesråd (ikkje avlevert)

Uten nr. 1880 - 2004 Kyrkjegardsprotokoll for Fjærland kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1899 - 1923 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1900 - 1999 Kyrkjegardsprotokoll for Leikanger sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1924 - 1948 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1930 - 1973 Protokoll for Sogndal sokns gravfelt Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1948 - 1981 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1957 - 1996 Kyrkjegardsprotokoll for Norum sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2000 - 2017 Kyrkjegardsbok for Leikanger og Husabø kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2002 Kyrkjegardsbok for Norum kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

LOK/LOK001: Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


RA/S-2228: Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
- 1875 Nordlands amt: Døde mannkjønn på bygdene Første side
- 1901 - 1902 Pakke merket "Stavanger Amt 1903. Indregistrerede med Numer i andre norske Byer(?) m.v." Første side
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfaa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0007 Buskeruds amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0008 Jarlsberg og Larvik amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0011 Lister og Mandal amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0012 Stavanger amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0013 Søndre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0014 Bergen: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0015 Nordre Bergenhus: Fødte, gifte, døde. Bygder 1903 Første side Innhold
L0016 Romsdal amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0017 Søndre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0018 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. Byer og bygder. Trondhjem amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side Innhold
L0019 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0020 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0021 Tromsø amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0022 Finnmarkens amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0023 Florø: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side Innhold
L0024 Smålenenes - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1903 Første side Innhold
L0025 Søndre Bergenhus amt - Finnmarkens amt: Dødfødte. Bygder. 1903 Første side Innhold
L0026 Smålenenes - Finnmarkens amt: Dødfødte. Byer. 1903 Første side Innhold
D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
Dfa: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910
Dfab: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side Innhold