Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2610 treff.

Visningsvalg:

Lokal oppbevaring


Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Sogndal kyrkjelege fellesråd (ikkje avlevert)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Uten nr. 1880 - 2004 Kyrkjegardsprotokoll for Fjærland kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1899 - 1923 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1900 - 1999 Kyrkjegardsprotokoll for Leikanger sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1924 - 1948 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1930 - 1973 Protokoll for Sogndal sokns gravfelt Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1948 - 1981 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1957 - 1996 Kyrkjegardsprotokoll for Norum sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2000 - 2017 Kyrkjegardsbok for Leikanger og Husabø kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2002 Kyrkjegardsbok for Norum kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
- 1901 - 1902 Pakke merket "Stavanger Amt 1903. Indregistrerede med Numer i andre norske Byer(?) m.v." Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1903 Første side
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0007 Buskeruds amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0008 Jarlsberg og Larvik amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0011 Lister og Mandal amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0012 Stavanger amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0013 Søndre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0014 Bergen: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0015 Nordre Bergenhus: Fødte, gifte, døde. Bygder 1903 Første side
L0016 Romsdal amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0017 Søndre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0018 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. Byer og bygder. Trondhjem amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0019 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0020 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0021 Tromsø amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0022 Finnmarkens amt: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0023 Florø: Fødte, gifte, døde. 1903 Første side
L0024 Smålenenes - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1903 Første side
L0025 Søndre Bergenhus amt - Finnmarkens amt: Dødfødte. Bygder. 1903 Første side
L0026 Smålenenes - Finnmarkens amt: Dødfødte. Byer. 1903 Første side
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1904 Første side
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0007 Buskerud amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0008 Jarlsberg og Larvig amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0011 Lister og Mandals amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side