Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 937 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0001 Østnorske len 1499 - 1528 Første side Innhold
L0002 Østnorske len 1528 - 1538 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1557 - 1558 Første side Innhold
L0004 Akershus len, 1560-1561; Bergenhus len, 1516-1517 1516 - 1561 Første side Innhold
L0005 Bergenhus len 1516 - 1519 Første side Innhold
L0006 Bergenhus len 1518 - 1519 Første side Innhold
L0007 Bergenhus len 1519 - 1520 Første side Innhold
L0008 Bergenhus len 1520 - 1521 Første side Innhold
L0009 Bergenhus len 1521 Første side Innhold
L0010 Bergenhus len 1521 - 1522 Første side Innhold
L0011 Bergenhus len 1522 - 1557 Første side Innhold
L0012 Bergenhus len 1563 Første side Innhold
L0013 Bergenhus len 1566 - 1567 Første side Innhold
L0014 Bergenhus len, 1566-1567; Trondheim len, 1540-1559 1540 - 1567 Første side Innhold
L0015 Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542 1519 - 1570 Første side Innhold
L0016 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541 1540 - 1555 Første side Innhold
Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
L0001 Akershus len 1577 - 1578 Første side Innhold
L0002 Akershus len 1578 - 1579 Første side Innhold
L0003 Akershus len 1579 - 1588 Første side Innhold
L0004 Akershus len 1588 - 1589 Første side Innhold
L0005 Akershus len 1589 - 1594 Første side Innhold
L0006 Akershus len 1593 - 1594 Første side Innhold
L0007 Akershus len 1588 - 1597 Første side Innhold
L0008 Akershus len 1597 - 1598 Første side Innhold
L0009 Akershus len 1588 - 1600 Første side Innhold
L0010 Akershus len 1588 - 1601 Første side Innhold
L0011 Akershus len 1600 - 1601 Første side Innhold
L0012 Akershus len 1576 - 1601 Første side Innhold
L0013 Akershus len 1576 - 1602 Første side Innhold
L0014 Akershus len 1601 - 1603 Første side Innhold
L0015 Akershus len 1602 - 1603 Første side Innhold
L0016 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0017 Akershus len 1603 - 1604 Første side Innhold
L0018 Akershus len 1603 - 1605 Første side Innhold
L0019 Akershus len 1604 - 1605 Første side Innhold
L0020 Akershus len 1603 - 1606 Første side Innhold
L0021 Akershus len 1605 - 1606 Første side Innhold
L0022 Akershus len 1606 - 1607 Første side Innhold
L0023 Akershus len 1606 - 1608 Første side Innhold
L0024 Akershus len 1601 - 1608 Første side Innhold