Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 75 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Christie, Wilhelm Frimann Koren

Embetsdokumenter, korrespondanse, dokumenter vedr. Stortinget
L0004 Christies dokumenter fra 1814 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold
L0005 Christies dokumenter fra Stortinget 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. Første side Innhold
L0006 Christies dokumenter fra Stortinget 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 --: Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 --: Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 --: Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 --: Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 --: Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 --: Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 --: Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 --: Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 --: Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 --: Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 --: Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 --: Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 --: Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 --: Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 --: Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 --: Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold
L0028/0006 --: Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. Første side Innhold
L0028/0007 --: Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher Første side Innhold
L0028/0008 --: Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye Første side Innhold
L0028/0009 --: Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet Første side Innhold
L0028/0010 --: Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve Første side Innhold
L0029A/0001 --: Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0002 --: Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. Første side Innhold
L0029A/0003 --: Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) Første side Innhold
L0029A/0004 --: Breve fra Otto Müller til Jac. Aall Første side Innhold
L0029A/0005 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0006 --: Uddrag af Jac. Aalls brevvexling med Hofman-Bang Første side Innhold
L0029A/0007 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi af Hofman-Bang m.m. Første side Innhold
L0029A/0008 --: Hofman-Bangs levnet og erindringer Første side Innhold
L0029A/0009 --: Breve fra præsten Grøgaard til Jac. Aall Første side Innhold
L0029B/0001 --: Bind nr. 1 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0029B/0010 --: Bidrag til Norges nyere historie, en samling af afskrifter Første side Innhold
L0029B/0011 --: Vedkommende familien Collett Første side Innhold
L0029B/0012 --: Vedkommende G. P. Blom Første side Innhold
L0029B/0013 --: Statsraad Holsts biographi. Vedlagt egenhændige bemærkninger af H. ang. Fayes biographi over Wedel Første side Innhold
L0029B/0014 --: "Lysglimt over Norges nyere Historie", nogle blade med optegn. af C. Faye efter mundtlige samtaler Første side Innhold
L0029B/0015 --: Grev Platens circulære Første side Innhold
L0029B/0016 --: Norge 1814 med bilag af A. Faye Første side Innhold
L0029B/0017 --: Breve fra Finn Magnussøn Første side Innhold
L0030/0001 --: Bind nr. 2 og 3 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0031/0001 --: Frøken Aamodts dagbog 1820-1841 Første side Innhold
L0031/0002 --: Papirer vedk. provideringen og høtransporten 1809 Første side Innhold
L0031/0003 --: Carl Falsen og thrønderne 1814 Første side Innhold
L0031/0004 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold
L0032/0001 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold