Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 75 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/PA-0014: Christie, Wilhelm Frimann Koren

F: Embetsdokumenter, korrespondanse, dokumenter vedr. Stortinget
L0004 Christies dokumenter fra 1814 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold
L0005 Christies dokumenter fra Stortinget 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. Første side Innhold
L0006 Christies dokumenter fra Stortinget 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

RA/PA-0015: Faye, Andreas

F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 --: Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 --: Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 --: Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 --: Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 --: Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 --: Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 --: Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 --: Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 --: Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 --: Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 --: Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 --: Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 --: Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 --: Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 --: Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 --: Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold
L0028/0006 --: Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. Første side Innhold
L0028/0007 --: Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher Første side Innhold
L0028/0008 --: Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye Første side Innhold
L0028/0009 --: Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet Første side Innhold
L0028/0010 --: Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve Første side Innhold
L0029A/0001 --: Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0002 --: Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. Første side Innhold
L0029A/0003 --: Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) Første side Innhold
L0029A/0004 --: Breve fra Otto Müller til Jac. Aall Første side Innhold
L0029A/0005 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0006 --: Uddrag af Jac. Aalls brevvexling med Hofman-Bang Første side Innhold
L0029A/0007 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi af Hofman-Bang m.m. Første side Innhold
L0029A/0008 --: Hofman-Bangs levnet og erindringer Første side Innhold
L0029A/0009 --: Breve fra præsten Grøgaard til Jac. Aall Første side Innhold
L0029B/0001 --: Bind nr. 1 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0029B/0010 --: Bidrag til Norges nyere historie, en samling af afskrifter Første side Innhold
L0029B/0011 --: Vedkommende familien Collett Første side Innhold
L0029B/0012 --: Vedkommende G. P. Blom Første side Innhold
L0029B/0013 --: Statsraad Holsts biographi. Vedlagt egenhændige bemærkninger af H. ang. Fayes biographi over Wedel Første side Innhold
L0029B/0014 --: "Lysglimt over Norges nyere Historie", nogle blade med optegn. af C. Faye efter mundtlige samtaler Første side Innhold
L0029B/0015 --: Grev Platens circulære Første side Innhold
L0029B/0016 --: Norge 1814 med bilag af A. Faye Første side Innhold
L0029B/0017 --: Breve fra Finn Magnussøn Første side Innhold
L0030/0001 --: Bind nr. 2 og 3 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0031/0001 --: Frøken Aamodts dagbog 1820-1841 Første side Innhold
L0031/0002 --: Papirer vedk. provideringen og høtransporten 1809 Første side Innhold
L0031/0003 --: Carl Falsen og thrønderne 1814 Første side Innhold
L0031/0004 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold
L0032/0001 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold