Faye, Andreas: Norges historie i det 19. århundre , Astaref: RA/PA-0015/F/Fh/L0028/0002

Kildeinformasjon

RA/PA-0015/F/Fh/L0028/0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Faye, Andreas F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0028:
0002: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Annen kilde nr. 28.2 - 15 - Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Brev og korrespondanse Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger