Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1706 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

Privatarkiver etter 1660
L0002 Privatarkiver etter 1660, 5949 Mansbach, Johan Frederik von (1744-1803), (offiser): Brev, konsepter, opptegnelser 1788 - 1792 Første side
L0003 Privatarkiver etter 1660, 6022 Møsting, Alexander Frederik von (1680-1737), (offiser, hoffembetsmann): Personlige papirer, saker vedrørende militære forhold m.v. 1703 - 1739 Første side
L0004 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0005 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0006 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0007 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side

Riksarkivets diplomsamling

Frantz Wilhelm Følkersam, Privatarkiv 327
L0004 Pk. 7 (I) 1490 - 1729 Første side Innhold
L0005 Pk. 7 (II) 1613 - 1721 Første side Innhold
L0006 Pk. 7 (III) 1589 - 1716 Første side Innhold
L0007 Pk. 8 (I) 1604 - 1719 Første side Innhold
L0008 Pk. 8 (II) 1602 - 1704 Første side Innhold
L0009 Pk. 8 (III) 1435 - 1728 Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på pergament, Hartvig Krummedike
L0002 Dokumenter 1443 - 1474 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Peder Hansen Basse
L0006 Dokumenter 1541 - 1547 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Hartvig Krummedige
L0007 Dokumenter 1445 - 1477 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Vincens Lunge
L0007 Dokumenter 1524 - 1530 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Jens Splid
L0007 Dokumenter 1537 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Embetsdokumenter, korrespondanse, dokumenter vedr. Stortinget
L0004 Christies dokumenter fra 1814 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold
L0005 Christies dokumenter fra Stortinget 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. Første side Innhold
L0006 Christies dokumenter fra Stortinget 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, VII Norsk geografi og lokalhistorie
L0022/0013 --: En vandring gjennem en del af Thelemarken og Grevskaberne 1824 ved Andreas Faye. 54 s. 4to 1824 Første side Innhold
L0022/0014 --: En vandring gjennem Hedemarken, Thoten, Hallingdal m.v. i sommeren 1825 av A. Faye (et hefte, sign. no. 23) 1825 Første side Innhold
L0022/0015 --: En vandring over Ringerige til Drammen i selskab med endel studenter 1825 (et hefte, sign. no 22) 1825 Første side Innhold
L0023/0001 --: 2 smaa bind i 8to med topografiske og historiske (tildels arkeologiske) optegnelser av A. Faye 1790 - 1865 Første side Innhold
Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 --: Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 --: Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 --: Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 --: Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 --: Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 --: Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 --: Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 --: Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 --: Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 --: Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 --: Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 --: Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 --: Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 --: Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 --: Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 --: Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold
L0028/0006 --: Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. Første side Innhold
L0028/0007 --: Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher Første side Innhold
L0028/0008 --: Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye Første side Innhold
L0028/0009 --: Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet Første side Innhold
L0028/0010 --: Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve Første side Innhold
L0029A/0001 --: Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0002 --: Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. Første side Innhold
L0029A/0003 --: Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) Første side Innhold