Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2012 treff.

Visningsvalg:

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Kart og tegninger
0003 1946 "De eldste spritkjeler med de bekjente "hatter"." Ingen tilgang
0004 1946 "I gamle dager ble dranken søkt på tønnene." Ingen tilgang
0005 1946 "Støpekar" Ingen tilgang
0006 1946 "Malteriet" Ingen tilgang
0007 1946 "Potetkoker med formeskekar" Ingen tilgang
0008 1946 "Maltknuser" Ingen tilgang
0009 1946 "Gjærdyrking - Gjæranlegget" Ingen tilgang
0010 1946 "Gjærhuset" Ingen tilgang
0011 1946 "Destillasjon" Ingen tilgang
0013 1946 "Driftskontroll (laboratoriet)" Ingen tilgang
0014 Tekniske tegninger av bygget 1946 Bilitt Brenneri planløsning, målestokk 1:100. Første side
Foto, film, lydopptak
0001 Spritlager i kjeller. Tre fotografier. Første side

Kjølseth Brenneri

Forhandlings- og Aksjeprotokoll
0001 1878 - 1932 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0002 1932 - 1959 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0003 1920 - 1957 Aksjonærprotokoll, andel 1-120. Ingen tilgang Ingen tilgang
Reskontroprotokoller
0001 1877 - 1885 Reskontro Første side Innhold

Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side

Hjell Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1866 - 1867 Byggregnskap Første side Innhold
1867 - 1870 Kontobok for aksjonærer Første side Innhold

Hekshus Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1863 - 1909 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Saks- og korrespondansearkiv, Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0001 Saks og korrespondansearkiv: Gavebrev fra Ludvig Munch og hustru Ellen Marsviin 1594 Første side
L0001/0002 Saks og korrespondansearkiv: Korrespondanse, bl.a. angående Hannibalsfeiden 1644 Første side
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side
L0001/0005 Saks og korrespondansearkiv: Fundas 1654 Første side
L0001/0006 Saks og korrespondansearkiv: Testamente, Jørgenn Philipsson og hustru Anne Bendzdaatter 1685 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side

Riksarkivet


Riksarkivets kart- og tegningssamling

Kart og tegninger, Ing. Dahl: PA-348 Ingeniør Dahls Opmaaling A/S 1868-1977., Kartsignatur Ing. Dahl 601 - Ing. Dahl 700
0001-0100 1868 - 1977 Serien omfatter kartsignatur Ing. Dahl 601 - Ing. Dahl 700. Av disse er Ing. Dahl 601, 636, 638 og 641-650 digitalisert. Første side Innhold

Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

Privatarkiver etter 1660
L0001 Privatarkiver etter 1660 1669 - 1740 Peder Henriksen Ascanius (1645-1738), Jochim Friederich von Bassen (-1674-), Ove Brockenhus (d. 1682), Jacob Christensen Horsens (-1677-1679-), Joachim Irgens (1644-1725), Karl Kock (-1716-), Even Pedersen Kraft (1674-1747), Hans von Løvenhjelm (1627-1699), Heinrich Schlanbusch (d. 1705), Christian Schøller (d. 1757), Christopher Caspersen Schøller (1630-1681), Niels Stub (1637-1721), Christen Sørensen (-1722-), Otto Wernersen Tott (-1689-), Johan Wessel (1646-1716), og Johan Wibe (ca. 1634-1710). Første side Innhold
L0002 Privatarkiver etter 1660, 5949 Mansbach, Johan Frederik von (1744-1803), (offiser): Brev, konsepter, opptegnelser 1788 - 1792 Første side
L0003 Privatarkiver etter 1660, 6022 Møsting, Alexander Frederik von (1680-1737), (offiser, hoffembetsmann): Personlige papirer, saker vedrørende militære forhold m.v. 1703 - 1739 Første side
L0004 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0005 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0006 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0007 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side

Riksarkivets diplomsamling

Frantz Wilhelm Følkersam, Privatarkiv 327
L0004 Pk. 7 (I) 1490 - 1729 Første side Innhold
L0005 Pk. 7 (II) 1613 - 1721 Første side Innhold
L0006 Pk. 7 (III) 1589 - 1716 Første side Innhold
L0007 Pk. 8 (I) 1604 - 1719 Første side Innhold
L0008 Pk. 8 (II) 1602 - 1704 Første side Innhold
L0009 Pk. 8 (III) 1435 - 1728 Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på pergament, Hartvig Krummedike
L0002 Dokumenter 1443 - 1474 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer. Dokument nr. 0010 er ikke fotografert/digitalisert. Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Peder Hansen Basse
L0006 Dokumenter 1541 - 1547 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer. Dokument nr. 0002 og nr. 0003 er ikke fotograferte/digitaliserte. Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Hartvig Krummedige
L0007 Dokumenter 1445 - 1477 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Vincens Lunge
L0007 Dokumenter 1524 - 1530 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold
Fra DRA 1996, Privatarkiv før 1660 på papir, Jens Splid
L0007 Dokumenter 1537 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer Første side Innhold

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Embetsdokumenter, korrespondanse, dokumenter vedr. Stortinget
L0004 Christies dokumenter fra 1814 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold