Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3519 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Justisdepartementet, Politikontoret P

Diverse, Saker ordnet systematisk etter emne
L0296 Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457 1940 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0297 Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945 1940 - 1945 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Politiets overvåkningstjeneste

Sakarkiv , Sakarkiv diverse
L0005 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen I 1944 - 1945 Første side
L0006 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen II 1944 - 1945 Første side

Statsarkivet i Bergen


Dokumentsamling - Statsarkivet i Bergen

Vanlig format
L0008/0008 Dokumenter: 120 Lensmann i Jølster Jenns Nilssen Nærrebøes opptegnelser 1677 - 1704 Første side

Lensmannen i Askvoll

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side Innhold
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1875 - 1942 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1942 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1956 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst og liste over branntakstmenn 1895 - 1932 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1940 - 1949 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1916 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1916 - 1926 Med vedlegg Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1926 - 1943 Første side
L0004 Register over inn- og utflytte 1901 - 1912 Første side
L0005 Register over inn- og utflytte 1913 - 1942 Første side
L0006 Framandprotokoll 1903 - 1930 Med register Første side

Lensmannen i Aurland

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1917 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1917 - 1944 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1911 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1909 - 1916 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1916 - 1922 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1933 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1932 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1933 - 1943 Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte, Opset 1901 - 1906 Første side
L0004 Protokoll over inn- og utflytte, Voss - Taugevannbanen 3. avdeling 1901 - 1909 Første side
L0005 Protokoll over inn- og utflytte, Voss - Taugevannbanen 4. avdeling, Flåmsbana 1901 - 1924 Voss - Taugevannbanen 4. avdeling, 1901-1902, og Flåmsbanen, 1924. Første side
L0006 Framandprotokoll 1929 - 1976 Første side
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.

Lensmannen i Balestrand

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1921 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1920 - 1955 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1920 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Borgund

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1928 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1929 - 1933 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1903 - 1937 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1953 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1942 Første side
L0002 Framandprotokoll 1921 - 1955 Med register Første side

Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1878 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1879 - 1947 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1947 - 1949 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1949 - 1952 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1954 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold