Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3262 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askvoll

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side Innhold
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1875 - 1942 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1942 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1956 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst og liste over branntakstmenn 1895 - 1932 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1940 - 1949 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Aurland

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1917 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1917 - 1944 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1911 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1909 - 1916 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1916 - 1922 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1933 Første side Innhold

Lensmannen i Balestrand

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1921 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1920 - 1955 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1920 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Borgund

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1866 - 1928 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1929 - 1933 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1903 - 1937 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1953 Første side Innhold

Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1878 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1879 - 1947 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1947 - 1949 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1949 - 1952 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1954 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1936 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1942 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1943 - 1950 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Davik

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1880 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1880 - 1944 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1950 - 1955 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1915 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1953 Første side Innhold
L0006 Branntakstar, skjematakst 1925 - 1930 Første side Innhold

Lensmannen i Eid

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1881 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1881 - 1906 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1906 - 1922 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1922 - 1950 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1950 - 1952 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1952 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1896 - 1929 Første side Innhold

Lensmannen i Fjaler

Branntrygding
2 1889 - 1943 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1943 - 1948 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1948 - 1954 Branntakstprotokoll Første side Innhold
5 1954 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
6 1895 - 1937 Branntakstprotokoll Første side Innhold