Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3567 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0013 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Sandefjord-Trondheim. 2: Tønsberg- Ålesund. 3: Skriv vedr. jøder A-H. 1942 - 1943 Første side Innhold
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Rikspolitisjefen

Spørreskjema for tidligere politiske fanger 1940-1945
L0001 Abelseth, Rudolf - Berentsen, Odd ( 10 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Berg, Alf - Bråthen, Thorleif (9 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Bua, Bjarne - Erdal, Ingolf (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Eriksen, Alf - Geving, Øivind (7 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Gidske, Peder Martin - Hassel, Georg (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Hansen, Adolf Boye - Hemstad, Gunnar (5 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Heen, Erik C. - Iversen, Trygve (6 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Jaffe, Berhard - Hafsahl-Karset, Helge (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Karlsen, Aksel Emanuel - Kristiansen, Øivind Vetre (7 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Kristianslund, Charles Ragnvald - Losvik, Einar (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Lucassen, Oscar Fredrik - Moen, Olav (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Mogensen, Øivind - Noraas, Lars (7 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Noss, Eirik - Petrussen, Sigurd (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Pettersen, Aksel - Savosnick, Ernst (10 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Scharff, Carlo Max - Stephensen, Gudrun (6 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Sti, Lauritz - Tettem, Karl August (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Tidemann, Hermann G. - Veum, Tjostolv (8 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Wiborg, Bjarne Sigurd - Aavern, Reidar (7 mapper) 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utenlandske fanger (17 mapper) 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Politikontoret P

Diverse, Saker ordnet systematisk etter emne
L0296 Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457 1940 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0297 Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945 1940 - 1945 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Politiets overvåkningstjeneste

Sakarkiv , Sakarkiv diverse
L0005 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen I 1944 - 1945 Første side
L0006 Fangekartotek fra Bardufoss. Fanger overført fra Grini, Falstad og Tromsdalen II 1944 - 1945 Første side

Statsarkivet i Bergen


Dokumentsamling - Statsarkivet i Bergen

Vanlig format
L0008 Dokumenter 1677 - 1704 Dok. nr. 8: Lensmann i Jølster Jens Nilsen Nedrebøs opptegnelser Første side

Lensmannen i Askvoll

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side Innhold
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1875 - 1942 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1942 - 1952 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1952 - 1956 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst og liste over branntakstmenn 1895 - 1932 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1940 - 1949 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1916 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1916 - 1926 Med vedlegg Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1926 - 1943 Første side
L0004 Register over inn- og utflytte 1901 - 1912 Første side
L0005 Register over inn- og utflytte 1913 - 1942 Første side
L0006 Framandprotokoll 1903 - 1930 Med register Første side

Lensmannen i Aurland

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1897 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1872 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1873 - 1917 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1917 - 1944 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1911 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1909 - 1916 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1916 - 1922 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1933 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1932 Første side