Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 81 treff.

Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


AAKS/PA-1936b: Faye, Andreas

1: Fayes familiearkiv
F: Fayes arkiv
L0002/0001 Memoarer og dagbøker: II 1: Andreas Faye, Brudstykker af Andreas Fayes Levnet; Barndoms Minder 1809 - 1825 Første side Innhold
L0002/0002 Memoarer og dagbøker: II 2: Andreas Faye, Efterretninger om Andreas Faye 1802 - 1860 Første side Innhold
L0002/0004 Memoarer og dagbøker: II 4: Reiseminder 1802 - 1831 Arkivet omfatter bl. a. Andreas Fayes dagbøker, brev, notater, undervisningsmateriell, familiehistorikk, tegninger, samt og materiale knyttet Nedenæs landhuusholdingsselskab. Dagboken eies av en privatperson. Kuben har et digitalt kopi. Første side
L0002/0008 Memoarer og dagbøker: II 10: Brudstykker af Andreas Fayes Udenlandsreise 1831 Første side Innhold
L0002/0010 Memoarer og dagbøker: III 2: Dagbok 1818 - 1821 Første side Innhold
L0002/0011 Memoarer og dagbøker: III 3: Dagbok (No. 2) 1821 - 1822 Første side Innhold
L0003/0001 Dagbøker, reisedagbøker: III 4: Dagbok (No. 3) 1822 - 1824 Første side Innhold
L0003/0002 Dagbøker, reisedagbøker: III 5: Dagbok (No. 4; No. 17a) 1824 - 1825 Første side Innhold
L0003/0003 Dagbøker, reisedagbøker: III 6: Dagbok 1825 - 1826 Første side Innhold
L0003/0004 Dagbøker, reisedagbøker: III 7: Dagbok fra en reise til Kjøbenhavn (No. 19) 1828 Første side Innhold
L0003/0005 Dagbøker, reisedagbøker: III 8: Dagbok 1828 - 1830 Første side Innhold
L0003/0006 Dagbøker, reisedagbøker: III 9: Dagbok fra en reise til Kjøbenhavn (No. 27) 1831 Første side Innhold
L0003/0007 Dagbøker, reisedagbøker: III 10: Tagbuch för A. Faye von 1 Juni in der platdeutsche Dialect geschrieben (No. 30) 1831 Første side Innhold
L0003/0008 Dagbøker, reisedagbøker: III 11: Dagbok, Dresden (No. 29) 1831 Første side Innhold
L0004/0001 Dagbøker, reisedagbøker, notater: III 12: Reise i Italia, Sveits og Rhinprovinsen (No. 31) 1831 Første side Innhold
L0004/0002 Dagbøker, reisedagbøker, notater: III 13: Notiser fra utenlandsreisen 1831 1831 Første side Innhold
L0004/0003 Dagbøker, reisedagbøker, notater: III 14: Dagbok (No. 20) 1832 Første side Innhold

Riksarkivet


RA/PA-0015: Faye, Andreas

F: Andreas Fayes arkiv
Ff: VII Norsk geografi og lokalhistorie
L0022/0013 --: En vandring gjennem en del af Thelemarken og Grevskaberne 1824 ved Andreas Faye. 54 s. 4to 1824 Første side Innhold
L0022/0014 --: En vandring gjennem Hedemarken, Thoten, Hallingdal m.v. i sommeren 1825 av A. Faye (et hefte, sign. no. 23) 1825 Første side Innhold
L0022/0015 --: En vandring over Ringerige til Drammen i selskab med endel studenter 1825 (et hefte, sign. no 22) 1825 Første side Innhold
L0022/0016 --: Reise gjennem Thelemarken og Hallingdal til Bergen 1843 af A. Faye. Et hefte (sign. no. 24) hvori endel løse optegnelser 1843 Første side Innhold
L0023/0001 --: 2 smaa bind i 8to med topografiske og historiske (tildels arkeologiske) optegnelser av A. Faye 1790 - 1865 Første side Innhold
F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 --: Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 --: Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 --: Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 --: Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 --: Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 --: Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 --: Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 --: Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 --: Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 --: Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 --: Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 --: Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 --: Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 --: Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 --: Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 --: Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 --: Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold
L0028/0006 --: Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. Første side Innhold
L0028/0007 --: Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher Første side Innhold
L0028/0008 --: Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye Første side Innhold
L0028/0009 --: Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet Første side Innhold
L0028/0010 --: Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve Første side Innhold
L0029A/0001 --: Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0002 --: Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. Første side Innhold
L0029A/0003 --: Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) Første side Innhold
L0029A/0004 --: Breve fra Otto Müller til Jac. Aall Første side Innhold
L0029A/0005 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi Første side Innhold