Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 215: Alfabetisk register over inskripsjoner, Astaref: SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0215

Kildeinformasjon

SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0215
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo politidistrikt G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)
Ga: REGISTRE
Gag: Osloregisteret med anmeldte
L0215: INSKRIPSJONER
Personregister nr. 215/1950 - 1983 - Inskripsjoner. Alfabetisk register over inskripsjoner på verdisaker og liknende, til bruk i etterforskningen. Straffesaker Personopplysninger Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser

Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.

Brukerinnstillinger