Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 211: Døde SUN - Å, Astaref: SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0211

Kildeinformasjon

SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0211
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo politidistrikt G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)
Ga: REGISTRE
Gag: Osloregisteret med anmeldte
L0211: DØDE SUN - Å
Personregister nr. 211/1950 - 1983 - Døde SUN - Å Straffesaker Personopplysninger Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser

Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.

Brukerinnstillinger