Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005) - Riksarkivaren, skriftserie, 19, Astaref: PUBL/-/-/19

Kildeinformasjon

PUBL/-/-/19
-: Publikasjoner utgitt av Arkivverket
-: Riksarkivaren, skriftserie
19: Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)
Publikasjoner nr. - /2005 - Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivaren, skriftserie, 19. Universitetsforlaget - Oslo 2005. ISBN 82-15-00686-8 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger