Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 184: 1950-1953, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0184

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0184
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0184: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 184/1950 - 1953 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger