Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 182: 1949-1950, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0182

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0182
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0182: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 182/1949 - 1950 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger