Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 180: 1949, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0180

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0180
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0180: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 180/1949 - Branntakstprotokoll (defekt) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger