Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 179: 1946-1949, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0179

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0179
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0179: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 179/1946 - 1949 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger