Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 177: 1932-1937, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0177

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0177
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0177: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 177/1932 - 1937 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger