Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 174: 1921-1924, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0174

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0174
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0174: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 174/1921 - 1924 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger