Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 168: 1898-1901, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0168

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0168
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0168: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 168/1898 - 1901 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger