Lensmannen i Alta, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 167: 1894-1898, Astaref: SATØ/S-1165/O/Ob/L0167

Kildeinformasjon

SATØ/S-1165/O/Ob/L0167
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0167: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 167/1894 - 1898 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger