Tromsøysund lensmannskontor, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 755: 1937-1938, Astaref: SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0755

Kildeinformasjon

SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0755
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0755: Branntakstprotokoll (S). Med register
Branntakster nr. 755/28.01.1937 - 17.09.1938 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger