Norges Brannkasse Hol (Nordland), Branntakstprotokoller, nr. 28: Branntakstprotokoll med skjema, 1945-1950, Astaref: SAT/A-5601/BT/L0028

Kildeinformasjon

SAT/A-5601/BT/L0028
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hol BT: Branntakstprotokoller
L0028: Branntakstprotokoll med tekst
Branntakster nr. 28/1945 - 1950 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger