Norges Brannkasse Fosnes, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 2: 1902-1914, Astaref: SAT/A-5595/Fb/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-5595/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Fosnes Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/05.06.1902 - 29.12.1914 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger