Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 4: 1902-1906, Astaref: SAT/A-5593/Fb/L0004

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4/24.05.1902 - 21.05.1906 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger