Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 3: 1898-1903, Astaref: SAT/A-5593/Fb/L0003

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/14.12.1898 - 24.01.1903 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger