Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 2: 1897-1899, Astaref: SAT/A-5593/Fb/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/31.05.1897 - 30.10.1899 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger