Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 1: 1894-1897, Astaref: SAT/A-5593/Fb/L0001

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/04.12.1894 - 23.10.1897 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger