Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 5: 1890-1894, Astaref: SAT/A-5593/Fa/L0005

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/06.02.1890 - 14.11.1894 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger