Norges Brannkasse Hadsel, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 2: 1871-1882, Astaref: SAT/A-5593/Fa/L0002

Kildeinformasjon

SAT/A-5593/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Hadsel Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/29.09.1871 - 31.10.1882 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger