Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 12: 1950-1955, Astaref: SAT/A-5591/Fb/L0012

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fb/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0012: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 12/1950 - 1955 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger