Norges Brannkasse Gildeskål, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 10: 1940-1947, Astaref: SAT/A-5591/Fb/L0010

Kildeinformasjon

SAT/A-5591/Fb/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0010: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 10/1940 - 1947 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger